d 60-200mm
产品尺寸与参数
详情 型号 X-life 质量m
≈kg
尺寸mm 安装尺寸mm 基本额定载荷N 疲劳极限载荷
Cua
N
极限转速
nG
min–1
参考转速
nB
min–1
d D T D1 d1 r
min
T1 T2 T3 T4 T5 A da
min
Da
max
Db
min
db
max
db1
max
ra
max
动载荷
Ca
静载荷
Coa
29412-E1 XL 2.5 60 130 42 85.5 116.5 1.5 21 - 27 - 37.5 38 95 107 133 67 - 1.5 420000 970000 116000 6000 2750
29413-E1 XL 3.1 65 140 45 91.5 125.2 2 22 - 29.5 - 40.5 42 100 115 143 72 - 2 495000 1160000 137000 5300 2550
29414-E1 XL 3.8 70 150 48 99 133.8 2 23.8 - 31 - 42.5 44.8 110 124 153 78.5 - 2 550000 1290000 151000 5000 2420
29415-E1 XL 4.6 75 160 51 105.5 142.3 2 24.5 - 33.5 - 46 47 115 132 163 82.5 - 2 650000 1540000 176000 4800 2230
29416-E1 XL 5.5 80 170 54 112.5 150.9 2.1 26.5 - 35 - 48.5 50 125 141 173 88 - 2 720000 1720000 196000 4500 2120
29317-E1 XL 2.7 85 150 39 109.5 138.5 1.5 20 - 24.5 - 34.5 50 120 129 153 92 - 1.5 420000 1110000 146000 4800 2270
29417-E1 XL 6.5 85 180 58 121 159.3 2.1 28 - 37 - 51 54 130 150 183 94 - 2 800000 1910000 220000 4000 2010
29318-E1 XL 2.8 90 155 39 115 142.3 1.5 19.5 - 24.5 - 34.5 52 125 135 158 97 - 1.5 420000 1130000 152000 4800 2160
29418-E1 XL 7.5 90 190 60 127.5 167.7 2.1 28.5 - 39 - 54 56 135 158 193 99.5 - 2 880000 2130000 241000 4000 1910
29320-E1 XL 3.6 100 170 42 127.5 156 1.5 20.5 - 26.2 - 37.5 58 135 148 173 107 - 1.5 495000 1340000 181000 4300 1970
29420-E1 XL 10.1 100 210 67 141.5 184.5 3 32 - 43 - 59.5 62 150 175 214 110.5 - 2.5 1060000 2600000 285000 3400 1740
29322-E1 XL 5.2 110 190 48 140 175.6 2 24.8 - 30.3 - 42 64 150 165 193 120 - 2 620000 1760000 217000 3600 1850
总计 条 共 页    当前第 上一页1 2 3下一页

径向载荷不许超过轴向载荷的55%Fr0.55·Fa

轴承当量静载荷

对于承受静载荷的轴承,适用下列公式:

P0=F0a+2.7·F0r

P0     N

联合载荷下轴承当量静载荷

F0a     N

轴承轴向静载荷

F0r     N

轴承径向静载荷。

径向载荷 

径向载荷不许超过轴向载荷的55%F0r0.55·F0a

静载安全系数

对于静载安全系数S0,必须遵照下列数值:

静载安全系数

静载安全系数

条件

S0

 

S08

相邻挡肩的轴向支撑的尺寸符合轴承表中数值(daDa)

S06

座圈和轴圈通过整个配合面得到完全的轴向支撑,

 

尺寸D1d1如尺寸表所示

S04

完全的轴向支撑,尺寸D1d1如尺寸表所示,

 

同时座圈得到很好的径向支撑(轴承座公差K7)

最小轴向载荷

必须按照下式计算最小轴向载荷Fa min

 

Fa min     N

最小轴向载荷

C0a     N

基本额定静载荷

ka     

确定最小载荷的系数,请见下表

n     min1

最高转速。

系数ka

系列

系数ka

292..-E

0.6

293..-E1(-E)

0.9

294..-E1(-E)

0.7

转速

轴承的运转速度不能超出尺寸表中给出的极限转速nG

这些数值适于油润滑。

参考转速nB计算时遵照标准ISO 15312

轴承布置设计 
轴和轴承座公差

必须根据下表选择轴和轴承座的公差。

轴和轴承座公差

相邻部件

载荷类型

工况

公差

联合载荷

轴圈承受点载荷轴圈承受圆周载荷,

j6j6(k6)

轴径最大到200mm

 

轴圈承受圆周载荷,

k6(m6)

轴径大于200mm

 

轴承座

轴向载荷

普通载荷

E8

重载荷

G7

联合载荷

座圈承受点载荷

H7

座圈承受圆周载荷

K7

相邻部件

相邻挡肩的跳动公差必须达到IT5或更高等级。相邻挡肩必须是刚性、平直并垂直于旋转轴线。

根据尺寸表,座孔上凹槽的直径Dbmin必须大于座孔中的座圈。

否则当轴旋转过程中产生不对中时,滚子和轴承座会有干涉。

由于E1型设计采用了新的内部结构,必须注意安装尺寸。也要注意轴圈上隔套(尺寸dbdb1)的设计。

 精度

轴承的外型尺寸符合ISO 104DIN 728。尺寸和几何公差为PN级,符合标准DIN 620-3

E1型设计的推力调心滚子轴承与标准设计的轴承相比其截面高度公差缩减到70%

 

 

-->